HERO-仔仔(已转让)  - CKU中国冠军登录

犬只呼名: HERO-仔仔(已转让)    |    英文登录名: CKU中国冠军登录

父亲: (CN.CH) Savo of Fu You Yuan Kennel(呼名:大龙)     |    母亲: Huamulan of Fei Fan Kennel(呼名:花木兰)

|    所有者: 爱犬舍     


返回全部在舍种犬

                   
  章柏峰
  河北省石家庄市开发区
  18032889999
  83650311@qq.com
  83650311
 
Copyright@2011-2013, All Right Reserved. Designed By Dadian Design Studio. 大点工作室倾力设计制作. 版权归Amor爱犬舍所有.
返回顶部